– Uholdbart at ladeprisene fortsatt er så høye

foto