Ras har ført til mange stengninger av både kort og lang varighet på både vei og jernbane i år. Spesielt de siste månedene, som følge av nedbør.

Natt til onsdag 18.oktober skjedde det igjen.

Nå sender ordførerne i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommuner bekymringsmelding til Bane Nor og fylkeskommunen som har ansvar for samferdselsårene fra Støren og oppover til Røros.

I brevet uttrykkes det stor bekymring, og en bønn om at det blir tatt på alvor.

Det er kort avstand mellom fylkesvei og jernbane ved Hindbjørga og andre steder i Gauldalen. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Dette står å lese i brevet som er sendt:

Bekymring vedrørende mangelfull rassikring langs FV.30 og Rørosbanen

Natt til onsdag gikk det nok et ras som stenger FV. 30 og Rørosbanen. FV.30 og Rørosbanen ligger parallelt på deler av de mest rasutsatte strekningene, og vi mener det er viktig at man sammen finner løsninger som kan bedre sikkerheten og beredskapen for vår felles infrastruktur.

FV.30 er hovedferdselsåren for trafikk fra Røros og Holtålen kommuner inn til Trondheim. I våre tre kommuner er det dessuten mange som pendler i begge retninger på tvers av kommunegrensene i forbindelse med arbeid.

Vi er også bekymret for alle de som har sin arbeidsplass på selve veien i form av persontransport og varetransport.

Når det raser i et område der det ikke finnes omkjøringsmuligheter gir dette også bekymringer for liv og helse for våre innbyggere om det skulle skje noe som gjør at man er avhengig av å bli transportert til sykehus raskt.

Situasjonen etter raset natt til onsdag denne uken har også en nasjonal dimensjon ved seg, siden Rørosbanen nå er den eneste jernbanestrekningen på nord/sør-aksen i Norge, og det går betydelige mengder gods langs banen.

Raset natt til onsdag var heldigvis ikke av de mest alvorlige, men når vi vet at både Rørosbanen og FV. 30 har vært stengt grunnet ras flere ganger bare det siste året mener vi det er grunn til å være sterkt bekymret.

Vi ber om at våre bekymringer blir tatt på alvor, og at Trøndelag fylkeskommune og Bane Nor kommer sammen om å finne de beste løsningene for rassikring på denne utsatte strekningen.

Mvh

Isak V. Busch, ordfører i Røros kommune

Trude S. Heggdal, ordfører i Midtre Gauldal kommune

Jan Arild Sivertsgård, påtroppende ordfører i Holtålen kommune

Raset løste ut ved en bekk og et jorde ovenfor fylkesvei 30. Autovernet ble revet vekk på stedet. Foto: Bjørn Ivar Haugen