9.klassingen har hatt praksisuke, slik alle på 9.trinn ved Støren ungdomsskole har hatt. For Julie falt valget på lokalavisa.

I forkant visste hun en del om hva en journalist gjør, men ikke hva hun skulle bli med på. For i avisbransjen er det ofte dagsaktuelle hendelser som styrer hverdagen.

– Det har vært mye spennende på èn uke. Jeg har fått oppleve litt av hvert, noe forskjellig hver dag, sier Julie Gynnild Bjerkset.

Da arbeidsuka startet mandag, ble det kveldsarbeid, ettersom journalist Edel Mari Halseth valgte å dekke et ekstraordinært årsmøte i Støren Sportsklubb. Edel Mari og Julie har operert mye sammen de siste dagene.

– Tirsdag var vi på Gauldalsporten. Der var det markering av at Frivilligsentralen har flyttet inn. Jeg var også med ut og møtte folk som ble med på spalten Gp-spør, forteller Gynnild Bjerkset.

Etterpå, da papiravisa var sendt til trykk, var det evaluering og planleggingsmøte i redaksjonen.

Onsdagen var mest spennende forteller Julie.

– Da var vi på gårdsbesøk. Vi møtte tre generasjoner. De hadde cirka 18 melkekuer og katt og hund, litt sånn som vi har det hjemme. Det var et artig oppdrag, sier Julie som selv bor på gård i Sørbygda i Soknedal.

Hvor gårdsbesøket fant sted vil ikke journalistene røpe ennå, men det blir å se på både nett og papir etter hvert.

Etter to-tre dager med observasjon, laget Julie på slutten av praksisuka noen egne innslag som kommer i papiravisa på onsdag.

Rask nyhetsformidling på nett ved bruk av moderne datateknologi er noe hun også har fått innblikk i.

– Hvordan har arbeidsuka vært, Julie?

– Det var vært interessant, mye nytt. Starten var litt spesiell med ekstraordinært årsmøte. Der var det en del som var vanskelig å forstå. Men jeg merket på stemningen at det var viktig. Ellers har det vært en fin uke, og jeg har sett nye plasser i kommunen.

– Er journalistikk er retning du kan vurdere i fremtiden?

– Det kan være det, jeg vet ikke. Men nå vet jeg i hvert fall hva det går ut på, sier hun som om et lite år skal søke på videregående skole.