Bøndene krever 82.900 kroner per årsverk i årets jordbruksoppgjør