Både Coop Erkjentlighetsmerke for 25 års innsats, Norges Vels medalje, og Coop Oppdals gullklokke for 30 års innsats ble delt ut.

Styreleder John Egil Holden og administrerende direktør Andrè Sørensen sto for utdelingene, og hver enkelt fikk sine vel fortjente utmerkelser med tilhørende gode ord på veien.

– Slike kontinuitetsbærere er svært viktige for bedriften, og de ble derfor invitert på en festmiddag på Skifer Hotell Oppdal, hvor de ble feiret som seg hør og bør, sier HR- og organisasjonssjef Cecilie Nitter i Coop Oppdal SA.

Oppdal: Turid Slipersæter, Roger Vollan, Eva Synnøve Vognild, Anita Lauritzen. Foto: Coop Oppdal

Disse ble tildelt Coop Erkjentlighetsmerke: Roger Vollan (Coop Mega Oppdal), Anne Formo (Coop Prix Ler), Kari Elise Storrø (Kafe Staurin), Inger Marie Hov (4Ladies & Men), Anita Mæresmo (Coop Mega Oppdal), Bjørg Isbrekken (Gull og sølv, Støren) og Gunn Anita Reitan (Hus og hjem Støren)

De som har jobbet i 30 år, og dermed oppfylte kriteriene til Norges Vels medalje og Coop Oppdals gullklokke, er Turid Slipersæter (Coop Mega Oppdal), Anita Lauritzen (Gull og gaver Oppdal), Eva Synnøve Vognild (Coop Mega Oppdal). I tillegg fikk Tore Stensland, Knut Ole Aasen og Kristin Loe Stensland utdelt Norges Vel medalje.

Kari Elise Storrø (f.v.), Eva Synnøve Vognild, Tore Stensland, Turid Slipersæter, Kristin Loe Stensland, Gunn Anita Reitan, Knut Ole Aasen, Anne Formo, Anita Lauritzen, Bjørg Isbrekken, Roger Vollan, Inger Marie Hov. Foto: Coop Oppdal