Omsetning av eiendommer i Midtre Gauldal kommune

foto