Statsforvalteren trekker innsigelse til arealplan nær tamreinområde