SNO-kontroll: To anmeldt for ulovlig kjøring i utmark