Elsa, Anna og Sunny pleier landskap i Budalen

foto