De utmerker seg med målrettet forbedringsarbeid, solide produksjonsresultater og en fremoverlent læringsvilje som hele verdikjeden drar nytte av.

– Vi samarbeider med svært dyktige bønder i hele Midt-Norge, og i dag har vi gjort ekstra stas på fire av dem som utmerket seg i 2023. Med målrettet forbedringsarbeid, solide produksjonsresultater og god dyrevelferd, leverer de topp kvalitet på arbeidet sitt, forteller produksjonsdirektør i Norsk Kylling, Tor Inge Lien.

Årets produsenter

Årets produsent oppal: Arild Foros og Camilla Fyhn, Singsås.

Årets slaktekylling-produsent (Stange) – Marianne Fløttun Bones, Rognes.

Adm.dir. Hilde Talseth (f.v.), produksjonsdirektør Tor Inge Lien, Marianne og Odd Fløttun Bones og avdelingsleder slaktekylling, Miriam Bø Garner. Foto: Norsk Kylling

Årets produsent rugeegg – Bjørn Haugnes og røkter Christina Langseth, Beitstad.

Årets slaktekylling-produsent (Solvinge) - Ola Petter Søndmør, Tolga.

Prisene ble delt ut på årskonferansen Norsk Kylling arrangerer for bøndene de samarbeider med. Den fant sted på Clarion Hotel og Congress Trondheim lørdag kveld, og samlet 130 bønder og 25 ansatte i Norsk Kylling.

Viktig for læring og utvikling

Norsk Kylling samarbeider med 134 bønder i Midt-Norge, og har ambisjon om å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede. Lien forteller at Norsk Kylling ikke bare hedrer de som kan vise til gode produksjonsresultater, men også dem som fremmer samarbeid og læring på tvers i verdikjeden.

– Utvikling og forbedring er viktig, enten det er på drift eller innen dyrevelferd. Årets produsenter utmerker seg på læring og forbedring, og vi er veldig glade for at vi har så gode ambassadører for Norsk Kylling, sier produksjonsdirektør, Tor Inge Lien.

Begrunnelser for årets prisvinnere:

Årets produsent oppal: Arild Foros og Camilla Fyhn, Singsås.

Arild Foros og Camilla Fyhn gjør en viktig jobb som oppvekstbønder for det som skal bli rugeegg høner og haner. De siste årene har de jobbet målrettet med å optimalisere egen produksjon. Dette har resultert i svært jevne og gode resultat på hver eneste flokk i året som har gått. Arild og Camilla fanger tidlig opp utfordringer, og tar tak i forbedringer med en gang. Samlet sett har dette gitt meget godt grunnlag for høy produksjon videre inn i rugeeggproduksjonen.

Arild og Camilla er god på samarbeid, de deler gjerne egen kunnskap og løsninger som andre også kan nyte godt av.  De holder til på Digre i Singsås, Midtre Gauldal.

Arild Foros og Camilla Fyhn. Foto: Norsk Kylling

Årets produsent slaktekylling Stange – Marianne Fløttum Bones, Rognes Marianne Fløttun Bones har et stort engasjement for dyrene sine, og utmerker seg med gode produksjonsresultater, og med sin ekstra innsats for dyrevelferden. Marianne gjør ting helhjertet og gjennomtenkt, og det vises i produksjonen. Marianne har lave sykdomstall, fine tråpute-resultater, god kontroll på styring av huset og er snar til å gjøre justeringer når det er nødvendig.

Marianne holder til på heimgården Bones, Rognes, og driver gården sammen med mannen sin Odd.

Adm.dir. Hilde Talseth (f.v.), produksjonsdirektør Tor Inge Lien, Marianne og Odd Fløttun Bones og avdelingsleder slaktekylling, Miriam Bø Garner. Foto: Norsk Kylling

Årets produsent rugeegg – Bjørn Haugnes og røkter Christina Langseth, Beitstad - Steinkjer

Som rugeegg-produsent har Bjørn Haugnes en flokk med dyr som leverer ca 1,4 millioner rugeegg til Norsk Kylling sitt rugeri på Støren. Bjørn er en kunnskapsrik, framoverlent, løsningsorientert og produsent, som ikke er redd for å gå nye eller egne veier. Bjørn har hatt svært gode produksjonsresultater på flokken sin, og spilt en viktig rolle for den positive utviklingen til Norsk Kylling på rugeeggsiden.

Han har jobbet tett med røkter Christina Langseth i dette arbeidet. Som innleid røkter har derfor også Christina mye av æren for de gode resultatene i flokken. Bjørn har gitt Christina stor frihet til å drifte etter eget ønske, lagt til rette og investert i nytt utstyr på gården i Beitstad, utenfor Steinkjer.

Årets produsent slaktekylling Solvinge – Ola Petter Søndmør, Tolga Ola Petter Søndmør er en svært pliktoppfyllende produsent, med et helhjertet engasjement for produksjonen. Ola Petter har svært gode produksjonsresultater, og utmerker seg på sykdom og helse. Produksjonen har 0 i tråputescore, ingen påvisninger av Campylobacter og er god på utsortering av dyr. Ola Petter har også en svært positiv og løsningsorientert innstilling, han er nøyaktig og pålitelig i alt fra innsending av prøver, skjema og produksjonstall til rett tid.

Ola Petter driver gården sammen med kona Gunn Hege. De holder til på Tolga, har ca. 2 000 m2 fjøsareal og 25 000 kyllinger.