Kommunestyret sa nei til bompengeplanen – formet eget forslag

foto