Juletrefest har vært arrangert «så læng oss kanj kom på»