Harald Moen er tildelt medalje for lang og tro tjeneste. Til venstre styreleder Bjørn Enge i Midt Energi, og til høyre konsernleder Geir Moholdt. Foto: Kari Anne Aas/ Midt Energi

Harald Moen fra Haltdalen ble tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste tirsdag. Han startet sitt virke som energimontør lærling i virksomheten i 1982, etter å ha fått svar på sin søknad i brev av 3. mars 1982, hvor det sto: Elverkets styre har på møtet 2. mars innstilt Dem som nr. 1 i stillingen som lærling i elverksfag ved elverkets avdeling i sone 2 med frammøtested Ålen.

Harald har siden da hatt mange sentrale oppgaver og roller i virksomheten. Blant annet vært ansvarlig for innføring av automatisk måleravlesning samt vært byggeleder for nye Gaula kraftverk og flere andre utbyggingsprosjekter. Harald er også godkjent av NVE som vassdragsteknisk ansvarlig for Midt Energi sine dammer og vannveier og i tillegg for dammer og vannveier i Holtålen og Røros kommuner.

I dag har Harald Moen ansvaret for all kraftproduksjon i Midt Energi. Det inkluderer tre vannkraftverk, to i Holtålen og ett i Midtre Gauldal, samt et biovarmeanlegg på Støren. Han bidrar også i andre deler av virksomheten og har blant annet vært med på å bygge opp Midt Energi sin satsing på solenergi løsninger.

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet i 1888 og tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

Medaljen ble overrakt av styreleder i Midt Energi, Bjørn Enge, når hele konsernet var samlet til julelunsj på Støren den 20. desember.