Hans Gunnar trives som dyrlege - vil jobbe til han blir 70