Singsås bo og dagsenter: - Vi må satse på Forsetmoen