Avslutter bemanningen ved Soknedal bo- og dagsenter i høst