Utbedring av E6 i Oppdal i tre uker framover

foto