Stemte for å overta privat vei - kommunedirektøren er imot