Vurderer å sette opp bom for å få bukt med unødig kjøring på Mannfjellet