106 med sosialhjelp i Midtre Gauldal - her er fylkesoversikten