117,7 millioner er spredd ut over Midtre Gauldal: Se hvor mye bøndene får i støtte

foto