Starter strekningsmåling av fart mellom Klett og Orkanger