– Gjør vi det vedtaket her, vil det si at det er Frøset vi setter trykk på, ikke Støren Sør, sa varaordfører Engen under møtet. Han ville at alle i formannskapet skulle være innforstått med det før stemmene ble avgitt i saken.

Det er lite areal til utbygging av eneboliger og tomannsboliger på Støren. Dette ønsker kommunen å gjøre noe med. Våren 2023 ble en mulighetsstudie av seks alternative områder utført for å se på mulighetene for dette.

Tre av områdene ligger på Støren Sør, og de tre siste på Frøset hvor det allerede er et godt utbygd boligområde.

I formannskapet sist uke skulle de folkevalgte ta en avgjørelse om hvilke av de seks områdene kommunen skal gå videre med. Arealene skal så detaljreguleres med formål om å bygge eneboliger og tomannsboliger.

Kommunedirektøren foreslo i sin innstilling å gå videre med to områder på Frøset, og ett på Støren Sør, med Frøset som førsteprioritet.

I formannskapet var det delte meninger om dette.

Kommunedirektøren foreslår i sin innstilling å inkludere område 2b på Frøset i samme regulering som hovedområde 2a. Skissen viser alternativ 2a (nederste røde ring), 2b (i midten) og 2c på Frøset.
Kommunedirektøren foreslår å regulere område 1b på Støren Sør. Arealet ligger rundt den opparbeidede parkeringsplassen på Støren Sør. På skissen ligger åsen Våttån i bakgrunnen.

– Blir litt i tvil

– Jeg var av den oppfatning at det er Støren Sør det skal satses på når det gjelder bolig. Jeg blir litt i tvil, og om ikke skuffet, så leser jeg det sånn at Støren Sør blir satt som nummer to. Jeg mener Støren Sør skulle vært det området vi går for nå, med Frøset som plan B, sa varaordføreren til forslaget.

Flere av de folkevalgte sa seg enige i det.

– Jeg vet ikke om konsekvensene er helt tenkt gjennom. Vikesvingen er ikke bra og det er egentlig nok hus og folk på Frøset slik som det er. Det opplever jeg at både folk som bor der og folk ellers mener, sa varaordfører Stian Engen. Foto: Edel Mari Halseth

– Frøset beste alternativ nå

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord forsikret at dette ikke betyr at planene om bolig på Støren Sør forkastes.

– Anbefalingen er at vi går videre med begge, men at vi setter den tyngste foten på Frøset, der vi mener veien til målet er raskest, sa Tenfjord.

Argumentene til kommuneledelsen for å gå for Frøset først er at områdene der kan bygges om for en mindre kostnad og på kortere tid.

– Det er mye mer omfattende infrastrukturarbeid som skal til på Støren Sør. Hvis en er på jakt etter å tilby eneboligtomter kjapt, tenker vi at alternativet på Frøset er best, sa Steinar Reinkind, enhetsleder for Eiendom og Kommunalteknikk.

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord (t.v.). Foto: Edel Mari Halseth

– Fortsatt realistisk?

Torstein Rognes påpekte at det tidligere er gitt signaler om at boligutbyggingen på Støren Sør kan være i gang allerede i 2024.

– Er dette fortsatt realistisk, spurte Ap-politikeren.

Steinar Reinkind mener det vil ta minimum to år før man har prosjektert ferdig på Støren Sør.

Ordfører Trude Heggdal sa seg enig med Rognes i forventningen om oppstart på Støren Sør i 2024.

– Når det er snakk om at det kan ta to år, er det viktig at vi ikke blir satt helt på vent. Vi må jobbe med flere tanker i hodet samtidig.

– Jeg forstår vurderingen som at sjansen for å få opp eneboligtomter på Frøset er raskeste vei til målet. Jeg kan forstå kommunedirektørens innstilling, det kan godt hende det kan være løsningen per nå, sa ordføreren.

– Vi vet vi mangler boligtomter, det er ganske prekært, sa ordfører Trude Heggdal (midten). Foto: Edel Mari Halseth

– Frøset vi setter trykk på

Varaordføreren fremmet til slutt forslag om å fjerne punktet i kommunedirektørens innstilling som sier at område 2b på Frøset skal inkluderes i reguleringen.

– Hvis vi mener at Støren Sør skal være boligområde, men at 2a på Frøset kan bygges ut, tenker jeg at 2b kan tas ut, sa Engen.

Kommunedirektørens forslag fikk stå som det var.

– Gjør vi det vedtaket her, vil det si at det er Frøset vi setter trykk på, ikke Støren Sør, sa varaordfører Engen, som ville at alle i formannskapet skulle være innforstått med det før stemmene ble avgitt.

Fire mot tre

Ved avstemming stemte fire for kommunedirektørens innstilling om å regulere to områder på Frøset og et på Støren Sør, med vekt på Frøset i første omgang. Tre stemte for å ikke inkludere område 2b på Frøset.

Argumentene til de fire var at det kun er snakk om en regulering, ikke utbygging i første omgang. Blir boligprosjektene på Støren Sør realisert kan det ta flere tiår før utbygging vil skje på område 2b på Frøset.

For kommunedirektørens innstilling stemte fire:

Trude Heggdal (Ap), Torstein Rognes (Ap), Anna Therese (H) og Lise Sundli (Sp).

For forslaget til Stian Engen om å ikke inkludere område 2b ved regulering på Frøset stemte:

Stian Engen (Bl), Kenneth Moe (Sp) og Kristin Stornes (Bl).

Flere av de folkevalgte ble engasjert under behandlingen av saken. - Det er på Støren Sør vi skal fortsette veksten i Midtre Gauldal, så vi må komme i gang der, ikke bare skyve det fremfor oss og si at det var vanskelig. Vi har gjort veldig mye for å komme dit vi er, og det står nå helt tomt. Vi må bite tennene sammen og komme i gang med regulering. Det får nesten koste hva det koste vil, sa Kenneth Moe i Senterpartiet (midten). Foto: Edel Mari Halseth