Syklist falt og skled ned brått fjellskråning - redningsaksjon ble satt i gang