Deløvelse i Svølgjatunnelen Foto: Trøndelag fylkeskommune Foto: Trøndelag fylkeskommune

I samarbeid med alle nødetater og Vegtrafikksentralen gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelse i Svølgjatunnelen 2. november.

Det melder Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Hensikten med øvelsen er å trene på tunnelens beredskapsplan og potensielle hendelser som kan oppstå, slik at nødetatene får tilstrekkelig trening. Det blir brukt røykmaskiner i forbindelse med tunnelen, og røyken som produseres er ufarlig. Det vil bli skiltet på strategiske områder i forbindelse med øvelsen.