De unge i Midtre Gauldal har høyere lønn enn «normalt»

foto