Planarbeidet med E6 Korporalsbrua – Gyllan er ute på høring