Brystkreftforeningen Trondheim har over 650 medlemmer. 15 av dem bor i Midtre Gauldal. Hvert år arrangerer den lokale gruppen treff på Støren, hvor resten av foreningen blir invitert.

Foreningen har samhold, trivsel, vennskap og deling av erfaringer med brystkreft i fokus. Nylig var over 50 av medlemmene samlet på Støren bageri og veikro. Der fikk de i tillegg mat, kaker, loddtrekning og sang av Hauka Mannskor.

Hauka Mannskor sang fire sanger for damene i foreningen. «Den finast eg veit» av Hellbillies ble spesielt godt mottatt. Her med dirigent Hege Merethe Gorseth. Foto: Edel Mari Halseth

Rammer mange

Brystkreftforeningen har hatt årlig treff på Støren i mange år. Medlemmene fra Midtre Gauldal ber inn til sosialt lag, baker kaker og ønsker medsøstrene som kommer med buss fra byen velkommen. “Kroa” er fast møtested.

Medlemmene består av kvinner som er operert selv og familie og venner av dem som er rammet av sykdommen.

– Det mange i kommunen her og som er berørt av brystkreft, sier Astrid Aunøien.

Astrid er ikke selv rammet av brystkreft, men meldte seg inn i foreningen da en nær venninne fikk diagnosen for mange år siden. Siden har hun vært ivrig bidragsyter. I dag er hun kontaktperson for medlemmene i kommunen.

Medlemmer fra Midtre Gauldal: Første rekke: Mari Gamst (f.v.), Solveig Wisløff, Liv Breiby, Kirsten Soknes og Astrid Aunøien. Andre rekke: Ragnhild Gåsbakk (f.v.), Ingrid Storrø, Ingeborg Belsvik, Bjørg Kosberg, Kjellfrid Tilseth, Brita Kjelstad, Randi Røskaft Hovin og Eldrund Synnøve Presthus. Foto: Edel Mari Halseth

Alltid like populært

– I mars hvert år drar vi på besøk til medlemmene våre fra Støren, hvor vi har en fantastisk aften med deilig mat og nydelige hjemmebakte kaker. Like populært hvert år.

Det sier Monica Petersen som er leder for Brystkreftforeningen Trondheim. Hun og resten av styret holder månedlige møter og arrangerer i tillegg flere aktiviteter i Trondheim, som turer, vanntrening, yoga og linedance.

Støren bageri og veikro. Foto: Edel Mari Halseth

Petersen forteller at brystkreft ofte rammer brått og brutalt, og at det er fint for medlemmene å finne sammen med andre som har opplevd det samme.

– Det er mange som har gjennomgått brystkreft for lenge siden og andre som står midt i sitt livs største og viktigste kamp, men det er sammen man er sterk og løfter hverandre.

Styret i Brystkreftforeningen Trondheim: Mona Amundsen (f.v.), Tove Opdal, Elin Kjærstad, Monica Petersen (leder), Kirsti Lier og Birgith Berg. Foto: Edel Mari Halseth

NTNU og St Olavs

Foreningen har medlemmer som deltar i ulike ekspertgrupper og utvalg, blant annet i Cancergruppen ved NTNU og Kreftklinikken ved St Olavs.

I tillegg samler medlemmene inn penger til forskning på brystkreft.

– Og forskning nytter! Behandlingen er i dag mer målrettet mot hver enkelt pasient, både for en skånsommere behandling og for å unngå overbehandling og redusere risiko for tilbakefall og senskader, sier Petersen.

Foreningen har medlemsmøter en gang i måneden, og i mars hvert år møtes de for sosialt treff på Støren. Foto: Edel Mari Halseth

Økonomisk berørt

I tillegg samler foreningen inn penger så tilbudene til medlemmene skal være gratis.

- Alle midler vi samler inn går direkte tilbake til medlemmene våre da vi vet at brystkreftbehandling er langvarig og at mange dessverre blir økonomisk berørt. Både under behandlingen ved at de er langtidssykmeldt og ender opp på AAP eller etter tøff behandling da mange blir uføre eller ikke klarer å jobbe i samme stillingsprosent på grunn av skader etter operasjon, cellegift, stråling, rekonstruksjon eller den psykiske helsen, sier leder i foreningen Monica Petersen.

Foto: Edel Mari Halseth
Foto: Edel Mari Halseth