Arbeiderpartiet vurderer samarbeid med Sp – vil hun kreve ordførerkjedet?