Omsetning av eiendommer i Midtre Gauldal kommune august 2023

foto