Sivert Moen om det nye politiske samarbeidet: - Beklagelig

foto