Elbiler er ikke lenger bare et byfenomen. Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN/ NAF

NAF har gått gjennom tallene for elbilsalget i alle norske distriktskommuner de siste seks årene.

- Oppdrettskommunen Austevoll og hyttekommunen Nesbyen har begge et høyere elbilsalg per innbygger enn Oslo. Averøy, som er en av Norges største oppdrettskommuner, kommer høyt på lista, det samme gjør kraftkommunen Gloppen. Det gjør også gasskommunen Aukra, fiske- og oljekommunen Austrheim og alpinkommunen Hemsedal, sier Braadland.

I alle disse kommunene er det solgt over 50 nye elbiler per 1000 innbyggere, når man ser salgstallene for de siste seks årene samlet, alt ifølge tall som er samlet inn av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Blant kommunene med lavest elbil-salg finner man flere Finnmarks-kommuner, som Kautokeino, Kåfjord og Nordkapp.

Bærum på elbil-toppen

NAFs gjennomgang av elbilstatistikken viser at Bærum fortsatt troner på toppen av alle landets elbilkommuner, tett fulgt av flere andre kommuner rundt Oslo. Siden 2017 er det solgt over 22 000 nye elbiler i Bærum.

- Det er mer enn det er solgt i alle distriktskommunene til sammen. Selv når man korrigerer for det høye innbyggertallet er det Bærum som kommer ut som landets elbil-kommune nummer én, sier Braadland.

Deretter følger Nordre Follo, som består av de tidligere kommunene Ski og Oppegård, og deretter Lørenskog. - Vi ser tydelig at elbil blitt en tidlig favoritt i områder hvor det er mye penger, eller hvor det er mye pendling og bompenger – eller begge deler, sier Braadland.

De siste fem årene er det solgt 435 000 nye elbiler.19 636 av disse er solgt i en distriktskommune.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at for de 10 prosent av husholdningene med høyest inntekter er tre av fire nye biler en elbil. For husholdninger med de 10 prosent laveste inntektene er 65 prosent elbiler.

Tabell 1: Distriktskommunene i Norge med høyest elbilsalg per innbygger, samt Oslo. Kilde: NAF/SSB/OFV

Distriktskommuner med forholdsvis høyt elbilsalgAntall elbiler solgt 2017-2022, per 1000 innbygger
AUSTEVOLL118
NESBYEN105
OSLO104
HØYLANDET83
AVERØY76
GLOPPEN64
AUKRA62
AUSTRHEIM57
BØMLO57
SEL56
VINDAFJORD54
HEMSEDAL54
ALVDAL49
SELJORD47
FITJAR44
EIDFJORD42
NESSEBY42
HJELMELAND41
ETNE41
STAD41
HUSTADVIKA41

«Distriktskommuner» er her kommuner som havner i SSBs sentralitetsgruppe 5 eller 6. Inndelingen går fra 1 til 6, hvor 1 er mest sentral/urban. Grupperingen er basert på kommunens avstand til større arbeidsplasser og servicetilbud. Gruppe 5 og 6 dekker 209 kommuner med til sammen 600 000 innbyggere. Eksempler på kommuner i kategori 5 er Alstahaug, Bardu, Fitjar, Grong, Hustadvika, Kvinnherad og Meråker. Eksempler på kommuner i kategori 6 er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Tabell 2: Elbiler per innbygger, alle kommuner, i perioden 2017-2022**. Kilde: NAF/SSB/OFV

KommuneAntall elbiler solgt 2017-2022, per 1000 innbygger
BÆRUM174
NORDRE FOLLO*168
LØRENSKOG141
SKIEN130
TØNSBERG127
LILLESTRØM126
MOSS124
KRISTIANSAND120
AUSTEVOLL118
HAUGESUND117

* Nordre Follo er de tidligere kommunene Ski og Oppegård. ** Lier kommune, med 236 registreringer per 1000 innbyggere, er holdt utenfor på grunn av et unormalt høyt antall registreringer sannsynligvis knyttet til kommunens funksjon som havn for bilimport.

Tabell 3: Færrest solgte elbiler per innbygger, alle kommuner, i perioden 2017-2022 (høyeste plass betyr færrest kjøpte elbil per innbygger). Kilde: NAF/SSB/OFV

KommuneAntall elbiler solgt 2017-2022, per 1000 innbygger
KAUTOKEINO3
STOR-ELVDAL4
KÅFJORD4
NORDKAPP5
BÅTSFJORD6
KARASJOK9
SKJÅK9
HAMARØY9
PORSANGER9
SKJERVØY10