Innbyggerne kan bli påført ekstra skatt: - Ikke det som trekker folk til Midtre Gauldal