Kommunen vil invitere grunneiere og aktører til felles møte

foto