Forvarming av elbilen gir sommerfart på vinterlading