Hva heter gjenstanden?

Hvem har brukt gjenstanden?

Hva ble den brukt til?

Også i år hadde museumslaget funnet 10 varierte gjenstander.

Av 57 deltakere var det kun Ola Haukdal fra Støren som klarte alle, mens hele sju stykker kun hadde en feil.

Hvis du har lyst til å prøve deg selv så er gjenstandene nummerert fra venstre mot høyre og spørsmålene lyder. (svar på spørsmålene står nederst i saken):

1. Hvem brukte denne hammeren?

a)       Hovslageren

b)      Skomakeren

c)       Snekkeren

2. Hva ble denne «tanga» brukt til?

a)       Lage kuler til jaktvåpen

b)      Lage søkker til fiskegarn

c)       Lage søkker til redskaper brukt i sjøen

3. Hva ble denne gjenstanden brukt til?

a)       Brukt under veving for å holde jevn bredde på det vevde stoffet

b)      Brukt ved trykking av mønster på tøy. Holde tøystykket utspent.

c)       Brukt ved beredning av skinn. Holde skinnet utspent under tørkeprosessen.

4. Hvem brukte disse reimene?

a)       Fjellklatreren

b)      Rytteren

c)       Skiløperen

5. Hva ble eska brukt til?

a)       Oppbevare sysaker (nål og tråd)

b)      Rulle sigaretter

c)       Fiskeutstyr (kroker og sluker)

6. Hva kalles tanga?

a)       Avbitertang

b)      Kombinasjonstang

c)       Hovtang

7. Hva ble denne hammeren/slegga brukt til?

a)       Banke/mørne kjøtt

b)      Pusse/justere steinblokker

c)       Banke mønster i metallplater

8. Hva ble denne redskapen brukt til?

a)       Dra høy ut av høystålet

b)      Hente tang fra sjøen til husdyra

c)       Fange fisk

9. Dette er en tind til ei rive. Hvilket treslag ble av mange ansett å være det beste til å lage tinder av?

a)       Hegg

b)      Bjørk

c)       Gran

10. Hva brukte seterbudeia denne redskapen til?

a)       Skrape mugg av gammeloster

b)      Jevne/forme geitoster

c)       Fjerne fløten fra melka

Fasit: 1b, 2 a, 3a, 4c, 5b, 6b, 7b, 8c, 9a, 10c

Solfrid Rogstad (t.v.) og Ingrid Storrø hadde mange innom på quizen. Foto: Per Jostein Wolden