- Behovet for å hjelpe barn og unge med å få en aktiv og meningsfull fritid er stort