– Det gjelder våre kunder også, de blir utsatt for alle typer svindel. Dette er ikke et storbankfenomen, så det er all grunn til å være oppmerksom.

Det sier banksjef Siri Fossum i Soknedal Sparebank. Hun forteller at banken allerede i år har hatt flere saker hvor kunder har blitt svindlet. Svindel er et økende problem, noe Fossum synes er synd.

– Dette er veldig negativt, også for troverdigheten totalt i samfunnet. Til slutt stoler ikke folk på hverandre. Det tillitsbaserte samfunnet vårt står for fall om svindel får fortsette.

Banksjef Fossum har rådene klare for hva du bør gjøre for å unngå å bli svindlet.

Soknedal Sparebank flyttet inn i nytt bygg i Soknedal sentrum november 2022. Banken leier deler av andre etasje i det nye bygget til Coop Oppdal. Foto: Edel Mari Halseth

Ikke del informasjon

Fossum forteller at den store fellesnevneren for de svindelsakene de har hatt er at BankID-opplysninger har kommet på avveie. Med BankID-opplysninger menes engangskode fra brikken, godkjenning i BankID-app og personlig passord.

BankID er personlig og skal kun benyttes av en selv.

– Den er din elektroniske identitet og du skal ikke oppgi koden til noen, om det er nære familiemedlemmer eller andre. Personer som utgir seg for å være offentlige etater, som politi, bank, økokrim eller skatteetaten skal du heller ikke dele informasjon med.

Banksjefen forteller at offentlige etater og andre seriøse aktører aldri vil ringe og spørre kunden om BankID-informasjon.

Store beløp

– Dessverre er det en del kunder som deler slik informasjon, og da blir de svindlet. Det er store beløp det er snakk om, for da kommer de inn på nettbanken og kan gjøre hva de vil, både med dine kontoer, men også med alle kontoer du disponerer, sier banksjefen.

Har du fleksilån på to millioner for eksempel, hvor kun 500 000 er tatt ut, kan svindlerne ta ut de resterende 1.5 som står disponibelt i lånet. Disponerer du kontoene til foreldrene dine, får svindlerne tilgang til disse også, sier banksjef Fossum. Foto: Edel Mari Halseth

En typisk svindler vil forsøke å stresse en forbruker, og si at det haster med å få gjennomført det de er ute etter.

– Det er ganske utspekulert. Men vi mener det ikke er noe som ikke kan vente til neste virkedag. Proffe aktører kommer aldri til å stresse kunden på den måten, sier Fossum.

Legg på!

– Har du mistanke om at du snakker med en svindler på telefon, legg på med en gang, uten å tenke på å være høflig. Ikke begynn å forklar, argumenter eller diskuter. Har du mistanke, bryt samtalen, sier banksjefen.

Et tips er å ringe aktøren opp igjen, for å avklare om det var en reell samtale.

– Ikke ring det nummeret du fikk oppgitt, men let opp det faktiske nummeret til aktøren og spør om henvendelsen du har fått på telefon eller mail er fra dem.

De fleste svindelsaker skjer på ettermiddag, kveld eller helg, når banken er stengt.

– Det haster som regel ikke så mye annet enn at du kan avvente til banken har åpnet igjen. Men ta kontakt så fort du har mulighet.

– Det er god grunn til å være forberedt, for den neste telefonen du mottar kan være svindel. Alle kan bli svindlet, sier banksjef Siri Fossum (t.v.) og salgs og markedsansvarlig Signy Forseth. Foto: Edel Mari Halseth

Flere ti-talls millioner

Eika-kjeden, som Soknedal Sparebank er en del av, har egen sikkerhetsavdeling som jobber mot svindel. Men de klarer ikke å stoppe alt.

-Det er snakk om flere ti-talls millioner i Eika-systemet. Det forekom tidligere og, men vi ser en økende trend den senere tiden. Det har virkelig tatt seg opp, sier banksjef Fossum.

Under kan du lese mer om hva du kan gjøre for å sikre deg mot svindel, og hvilke svindeltyper som finnes.

Marte Budal er kunderådgiver i banken og den som jobber mest for å forebygge svindel blant kundene. Foto: Edel Mari Halseth