Bred misnøye med fylkeskommunens forslag til utbygging av fylkesvei 30