Innvandrere fra 42 land i Midtre Gauldal - her er oversikten

foto