Midtre Gauldal bruker over gjennomsnittet på skolene

foto