Samiske veivisere er samisk ungdom som reiser rundt på skolebesøk i hele Norge. 12.-14. februar besøker to av de samiske veiviserne, Therese Olsen (23) og Per-Henning Mathisen (25), videregående skoler på Røros, Melhus og Fosen.

– Det blir spennende å reise i sørsamisk område. Vi skal innom plasser med mye sørsamisk historie, sier Therese Olsen.

Viktig for å øke kunnskapsnivået

Trøndelag er en del av det tradisjonelle sørsamiske området. De samiske veiviserne ønsker å formidle om blant annet samisk historie, kulturtradisjoner, samehets og diskriminering. Ifølge Mihá-studien om unge samers psykiske helse opplever samer hets oftere enn majoritetsbefolkningen.

– Dette er et viktig arbeid for å øke kunnskapsnivået om samisk kultur og samfunnsliv, sier samisk veiviser Per-Henning Mathisen.

Til Fosen – for å snakke om Fosen-saken

De samiske veiviserne besøker Fosen videregående skole 14. februar. I foredragene deres formidler de om mange tematikker, deriblant Fosen-saken. Fosen-saken har skapt mye oppmerksomhet nasjonalt det siste året, grunnet det erklærte menneskerettighetsbruddet og sivile ulydighetsaksjoner knyttet til dette.

– Dette er en sak som, for mange uten særlig kjennskap til samisk språk, kultur og historie, kan være vanskelig å forstå. Vi håper å gi et større forståelsesgrunnlag for hvorfor denne saken er en viktig kampsak i dag, understreker Per-Henning Mathisen.

I etterkant av Fosen-aksjonene har mengden hets og diskriminering mot samer økt. Dette er blant annet noe som kommer fram i Amnesty-rapporten Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook (2023), der et av funnene er at hver fjerde kommentar på Facebook som omhandler samer er negative.

– Det er tydelig at det finnes mange negative holdninger om samer enda, og det kommer ekstra tydelig frem når samiske saker er mye i media. Derfor er det viktig for oss å kunne være med på å motvirke disse holdningene, utdyper Therese Olsen.

Stor etterspørsel

Samiske veivisere er en statlig finansiert ordning underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, og drives av Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Tilbudet er godt tilrettelagt for skoler og i tillegg gratis. De samiske veiviserne håper skolene blir fornøyde med besøket, og at dette er et tilbud flere skoler i Trøndelag ønsker å benytte seg av i fremtiden.

Hvis man ønsker å få besøk av samiske veivisere på sin skole kan man bestille veiviserne på nettsiden: samiskeveivisere.no.

– Det er stor etterspørsel og begrenset med kapasitet, så det er viktig å være tidlig ute med bestillinger! understreker Per-Henning Mathisen.

Samiske veivisere er samisk ungdom som reiser rundt på skolebesøk i hele Norge.