Kjell (83) viste presisjon på skotthyllbanen

foto