Hittil i år er det 900 som har bundet renten hos lånekassen. Kunder kan søke om fastrenter seks ganger i året. Fjerde periode i 2022 er nå mellom 10. og 17. august.

Fastrentene som gjelder fra 1. september vil være:

3,880 prosent for tre års binding (opp fra 3,435 prosent)

3,986 prosent for fem års binding (opp fra 3,581 prosent)

4,054 prosent for ti års binding (opp fra 3,687 prosent)

– Det at fastrentene våre går ytterligere opp, henger sammen med at markedsrentene har gått opp. Renten i Lånekassen har imidlertid et etterslep, og det forklarer hvorfor fastrentene på studielånet ikke har økt like mye som i markedet ellers den siste tiden, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Flytende rente fra 1. september vil være 1,972 prosent.

1500 bandt renten runder to prosent De laveste fastrentene Lånekassen har hatt, var de som kundene kunne få i januar 2021:

3 år: 1,480 prosent (349 kunder bandt)

5 år: 1,638 prosent (508 bandt)

10 år: 1,933 prosent (652 bandt)

Flytende på samme tid var 1,391 prosent.

Til sammen valgte cirka 1500 kunder å binde renten den gangen.

– Som regel er det behovet for forutsigbare utgifter som er motivet for å binde renten, men slik situasjonen er nå, kan det også ha lønnet seg, kommenterer Bjerke.

– Erfaringsvis er det få kunder som binder. I fjor var det samlet sett 3 800 kunder som bandt studielånsrenten. Hittil i år er det 900 som har bundet renten.

Markedsstyrte renter Det åpnes for at kunder kan søke om fastrenter seks ganger i året. Dette er fjerde periode i 2022, og det er mulig å binde mellom 10. og 17. august. De to neste mulighetene er i oktober og desember.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.