I alt deltok nye statsborgere bosatt i 18 trønderske kommuner i de to seremoniene.

Med statsborgerseremoniene vil den norske stat ønske nye borgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet.

Statsforvalter Frank Jenssen ønsket alle nye statsborgere og deres gjester velkommen til storsamlingen i Olavshallen.

Statsforvalter Frank Jenssen. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag

Jenssen minnet om at det er mange ulike årsaker som fører nye borgere til vårt land, ikke bare krig og kjærlighet men også alt som ligger mellom.

Fra Midtre Gauldal var Viera Alstad fra Støren den som fikk norsk statsborgerskap denne gang, og fra Melhus Aneta Anastazja Boruta, Weronika Zofia Boruta, Evgeniya Klimentova og Aliaksandra Kniaziuk.

Melhus: Aneta Anastazja Boruta, Weronika Zofia Boruta, Evgeniya Klimentova og Aliaksandra Kniaziuk fikk alle norsk statsborgerskap. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag

Kent Ranum var dagens hovedtaler. Den nyvalgte ordføreren i Trondheim vektla blant annet verdien nye statsborgere har for både Trondheim og Trøndelag, og viste til at landsdelen opp gjennom historien har en lang tradisjon for å ta mot nye borgere fra fjern og nær.

Ordfører Kent Ranum i Trondheim kommune. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag

Musikerne Thomas Løseth og Kay Ronny Dahl sto for kunstneriske innslag i begge lørdagens seremonier.

Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag

Alle de nye statsborgerne, om lag 200 i tallet i løpet av lørdagens seremonier, mottok personlig hilsen fra statsforvalter Frank Jenssen. En rekke ordførere og varaordførere fra de 18 kommunene var møtt fram for å gratulere nye statsborgere fra sine respektive kommuner.

Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag

I løpet av seremoniene ble alle, både nye statsborgere og andre gjester, invitert til å avlegge troskapsløftet, samt bli med å synge første og siste vers av nasjonalsangen.

Etter at seremoniene i Øysteinsalen var over ble det servert, kaffe, saft og kaker til små og store i Herresalen ved Erkebispegården.

Oppdal. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag
Rennebu. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag
Rennebu. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag
Røros. Foto: Per Arne Aasen / Statsforvalteren i Trøndelag