Veien er stengt fra innkjøringen til GSK og Størenhallen Foto: Per Jostein Wolden

Tidligere denne uka ble det meldt om at veien skulle åpnes fredag denne uken, men dette er nå utsatt til fredag 9.september kl 15.00.

- Arbeidet var mer omfattende enn det de trodde først, sier Tore Wolden, informasjonsansvarlig i Midtre Gauldal kommune, som en forklaring på hvorfor veien fortsatt er stengt fredag ettermiddag.

Det pågår forarbeid for ledningsfornyelse av vannledningen på veistrekningen.

Skiltene som er satt opp i begge ender av veistrekningen, viser til omkjøring via Svartøya. Denne delen av Rørosveien som starter ved rådhuset på Støren, er en av de mest trafikkerte i kommunen, spesielt om morgenen og ettermiddagen, når det er henting og levering av barn til skoler og barnehager i området, og ansatte som skal til og fra jobb i kommunen og ved sykehjemmet

Det arbeides med ledningsfornyelse av vannledningen på strekningen Foto: Per Jostein Wolden