Villaks på vei opp Eggafossen i Svølgja mellom Haltdalen og Ålen. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Bakgrunnen for søksmålet var at oppdretterne ble pålagt å redusere produksjonen langs kysten og i fjordene fra Nordhordland til Stadt fordi anleggene hadde for mye lakselus. De tapte saken både i tingretten og lagmannsretten, og forsøkte deretter å få Høyesterett til å behandle den.

- Dette er en seier for villaksen, sier Bjarte Erstad, andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. – Lakselus fra oppdrettsnæringen er en av de største truslene for villaks. Nå bør oppdrettsnæringen heller konsentrere seg om å minimere skadene driften deres påfører våre ville laksefisker. De kan for eksempel begynne å investere noen av milliardene de går i overskudd med til å lukke produksjonen. I dag foregår produksjonen i åpne merder. Ved å lukke disse, vil man så godt som eliminere smitte av lakselus til villfisk.

-Oppdrettsnæringen bør konsentrere seg om å lukke anleggene sine, fastslår Erstad etter beslutningen i Høyesterett.

– Lakselus fra oppdrettsnæringen er en av de største truslene for villaks, sier Bjarte Erstad -andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foto: NJF