– Det er ikke tvil om at disse systemene er med på å øke sikkerheten for norske trafikanter. Bedre veistandard vil øke nytten ytterligere, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF.

Bare 14 prosent av de spurte i en undersøkelse NAF har utført, skrur av førerstøttesystemene. De fleste lar de være aktivert både på kortere og lengre turer

– Førerstøttesystemer er laget for å ta bort noe av arbeidsbyrden til sjåføren i kritiske situasjoner. Det er liten tvil om at denne typen av systemer redder liv, sier Svendsen.

Men selv om mange har gode erfaringer med systemene opplever om lag en av fire at systemene feilbedømmer situasjoner eller har problemer med å hente informasjon fra veien og skiltene.

Forhold ved veien setter systemene ut av spill

– Når hele 23 prosent opplever at systemene ikke fungerer på grunn av forhold ved veien er det høyt. Verre er det at så mange som 17 prosent har opplevd farlige situasjoner fordi systemet har feiltolket skilting, veioppmerking eller trafikksituasjoner, sier Svendsen.

Han mener tallene understreker viktigheten av godt vintervedlikehold av veiene.

- For at systemene skal virke optimalt blir korrekt og tydelig veioppmerking og skiltplassering enda viktigere i dag enn hva det var før førerstøttesystemene ble innført for alvor, sier Svendsen.    Følg med - førerstøttesystemer er ingen sovepute Han påpeker også at førerstøttesystemene har endret seg over tid. Flere komfortfunksjoner legges til.

- Når man ser hvor mange som opplever uønskede situasjoner er det et tydelig signal om at man som sjåfør må være våken selv om systemene er aktivert. Fortsatt er det føreren som har det fulle og hele ansvaret, det kan ikke overlates til teknologien, understreker Svendsen.

Han minner også om at flere av systemene er avhengige av veigrep for å virke og at de ikke opphever naturlovene.

– Det er ikke noe som heter antisladd. I det øyeblikket bilens stabilitetsprogram aktiveres har man allerede en skrens. For at disse systemene skal virke er man helt avhengig av friksjon mot underlaget. Derfor er et viktig at du som sjåfør ikke øker hastigheten fordi du føler deg mer trygg. Er det glatt må farten ned. Uansett om man har en bil med førerstøttesystemer eller ikke, sier han.

NAF anbefaler også de som har biler med denne typen av systemer om å være nøye med å fjerne snø fra sensorene.

- Hvor sensorene er plassert er forskjellig fra bil til bil. Men vi vet at for eksempel snø og is kan blokkere sensorene slik at systemene ikke fungerer som de skal. Derfor er det viktig, i tillegg til å holde rutene fri for snø og is, og sørge for at heller ikke sensorene er tildekket, avslutter Svendsen.

BAKGRUNN:

Pleier du å bruke aktive førerstøtte systemer i bilen når du kjører? Eksempel: Lane assist, adaptiv cruisekontroll, Tesla autopilot

Ja: 25%  Ja, på lengre kjøreturer: 26%  Nei, jeg pleier å deaktivere dem: 14%  Nei, har ikke slike systemer i min bil: 33%  Ikke relevant, kjører ikke bil: 2%

Har du opplevd at førerstøttesystemer i bilen ikke fungerer som de skal som følge av forhold ved veien?  Ja: 23%  Nei: 48%  Vet ikke: 25%  Ikke relevant, kjører ikke bil: 4%

Har du opplevd farlige situasjoner mens du kjører på grunn av at bilens førerstøttesystemer har feiltolket oppmerking, skilting

Ja: 15%  Nei: 44%  Nei, har ikke slike systemer i min bil: 24%  Vet ikke: 5%  Ikke relevant, kjører ikke bil: 12%