– Matvarene på vei til butikken kan ikke ha hjemmekontor