Det e mytjy som kjæm frem når snøen forsvinn

foto